Những câu danh ngôn Hán Việt về tình yêu và cuộc sống thấm nhuần triết lý nhân sinh

Tổng hợp những câu danh ngôn Hán Việt về tình yêu và cuộc sống.

Những câu danh ngôn Hán Việt, thành ngữ Hán Việt hay về đời sống và tình yêu

Dưới đây là những câu nói Hán Việt hay về đời sống, những câu danh ngôn Hán Việt về tình yêu.

Dịch nghĩa câu Hán Việt Phần 1

Tri kỷ tri bỉ Biết người biết ta.

Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. (Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân).

An thân, thủ phận. An phận, thủ thường (Không làm gì vượt quá khả năng của mình để giữ bình an).

Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo. (Ở ác gặp ác, ở hiền gặp lành).

Cẩn ngôn vô tội, Cẩn tắc vô ưu (Cẩn thận trong lời nói để tránh tội lỗi, cẩn trọng trong mọi việc để không phải lo lắng sau này).

Cải tà quy chính Bỏ tà theo chánh.

Cảm tố (tác) cảm đương Dám làm dám chịu.

Danh bất hư truyền Danh tiếng như nào, lời đồn chẳng sai.

Danh chính, ngôn thuận, sự tất thành. (Việc chính đáng, lời nói trôi tai, sự việc sẽ thành công).

Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành. (Việc sai trái, lời nói không hòa hợp, việc sẽ thất bại).

Dục tốc bất đạt (Vội vàng quá sẽ làm hỏng việc).

Dưỡng hổ di họa (Nuôi hổ sẽ mang tới tai hoạ. Vì không biết nó cắn chết lúc nào vì dù sao vẫn là loài thú tính).

Dự bị hơn phòng bị, phòng bị hơn chuẩn bị. –> tiếng Hán Việt không có từ “hơn” (Tương đương với câu tục ngữ “Đừng để nước đến chân mới nhảy” trong tiếng Việt).

Đại nạn bất tử tựu hữu hậu phúc Gặp đại nạn mà không chết chắc sẽ có phúc lớn.

Đạo bất đồng bất tương vi mưu (Không cùng chí hướng, lý tưởng thì không thể hợp tác, bàn luận).

Đạo sự không tương đồng bất tương di ngôn.

Đồng đạo bất đồng lộ (Cùng chí hướng nhưng không đi cùng con đường).

Độc vạn quyển thư, hành vạn lý lộ Đọc một quyển sách bằng cách đi vạn dặm đường.

Thành ngữ Hán Việt và giải nghĩa Phần 2

Kinh nhất sự trường, nhất trí Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Địa ngục vô môn, hữu khách tầm (Địa ngục không có cửa nhưng lại có khách tìm đến. Điều xấu xa, tội lỗi thì mọi người lại thích làm).

Điểu vị thực Vong, Nhân vị lợi Vong (Loài chim vì ăn mà chết, người vì lợi mà lao đầu vào chỗ chết).

Từ nương bán lão Già rồi còn đa tình.

Hận ngư đóa châm Giận cá chém thớt.

Hổ độc bất cật tử Hổ dữ không ăn thịt con.

Hữu xạ tự nhiên hương. (Người có tài tự khắc được người khác biết đến).

Hữu danh vô thực (Tương tự câu tục ngữ “Có tiếng mà không có miếng” trong tiếng Việt. Có danh nghĩa mà không có thực chất).

Hoạn lộ, Họa lộ. (Đường công danh chính là đường tai họa).

Hữu tài vô phận -> Học tài thi phận? (Có tài mà không làm được điều lớn).

Thiêu phì giản sấu Kén cá chọn canh.

Thù lưỡng tất xưng Kẻ tám lạng, người nửa cân.

Vô phong bất khởi lãng Không có lửa làm sao có khói.

Bất thính lão nhân ngôn/ cật khuy tại diện tiền Không nghe người lớn thì sẽ gặp bất lợi.

Mãnh hổ nan địch quần hồ (Hổ dữ cũng không thể đánh thắng một thế lực cáo già) –> Hổ mạnh khó địch lại bầy chồn.

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng –> Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (Tự ngàn xưa, người đẹp ví như tướng tài).

Nhân bất học bất tri lý (Người không học, không suy xét được phải trái).

Ngọc bất trác, bất thành khí (Ngọc không mài giũa, không sáng đẹp).

Danh ngôn Hán Việt về tình yêu

Các câu thành ngữ Hán Việt Phần 3

Ngọc khiết băng thanh. (Dùng để miêu tả sự trong trắng, tinh khiết của người con gái).

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh (Giỏi một nghề thì ấm thân. Câu này rất đúng trong quá khứ nhưng chỉ đúng một phần trong hiện tại).

Nhân sinh vô thập toàn (Sinh ra là con người không có ai hoàn hảo).

Ngôn sở bất tri, tri sở bất ngôn . (Người nói ra thì không biết, người biết thì không nói ra).

Nhàn cư vi bất thiện. (Ở không lười biếng sẽ sinh ra tật xấu).

Oan oan tương báo, Dỉ hận miên miên. (Oán thù không dứt, để hận từ đời này sang đời khác).

Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình. (Người nắm vị trí quyền lực không nên vì nể người thân mà nhẹ tay. Còn “nghĩa bất dung tình” chính là không coi trọng quan hệ vì tình cảm).

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. (May mắn có thể không tái hiện, nhưng rủi ro thì thường xuyên xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định).

Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc. (Giàu có dễ sinh ra nghi thức, lễ nghĩa. Nghèo khổ dễ sinh ra kẻ xấu tính, ăn cắp, ăn trộm… Điều này đúng với mọi thời đại).

Phục hổ, tàng long (Con hổ đang nằm, và con rồng đang ẩn cư. Để chỉ người có tài đang trú ẩn dưới danh phận nào đó).

Thiêu phì giản sấu Kén cá chọn canh.

Thù lưỡng tất xưng Kẻ tám lạng, người nửa cân.

Vô phong bất khởi lãng Không có lửa làm sao có khói.

Bất thính lão nhân ngôn/ cật khuy tại diện tiền Không nghe người lớn thì sẽ gặp bất lợi.

Mãnh hổ nan địch quần hồ (Hổ dữ cũng không thể đánh thắng một thế lực cáo già) –> Hổ mạnh khó địch lại bầy chồn.

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng –> Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (Tự ngàn xưa, người đẹp ví như tướng tài).

Nhân bất học bất tri lý (Người không học, không suy luận được phải trái).

Ngọc bất trác, bất thành khí (Ngọc không mài giũa, không sáng đẹp).

Danh ngôn Hán Việt về tình yêu

Câu thành ngữ Hán Việt và giải nghĩa Phần 5

Thời thế tạo anh hùng (Những biến đổi khách quan trong hoàn cảnh như sự loạn lạc chẳng hạn sẽ sinh ra người tài để dập tắt loạn. Câu này trái nghĩa với câu “anh hùng tạo thời thế” có nghĩa là có một người nào đó có một ý nghĩ hay, một hành động hay đứng ra thuyết phục được đám đông rồi từ đó thay đổi hoàn cảnh, lịch sử…).

Thuận thiên hành đạo (Hành động theo ý trời là nhận thụ động. Khác với câu “thế thiên hành đạo” là chủ động ra tay!).

Tiểu phú do cần, triệu phú do thiên -> Đại phú do thiên, tiểu phú do cần (Giàu nhỏ do tích tụ cần kiệm, giàu to do trời ban).

Tiểu Nhân đắc chí, Quân Tử gặp phiền (Kẻ xấu nổi bật, người tốt gặp phiền).

Tiên hạ thủ di cường -> Viết “di” vô nghĩa (Ra tay trước sẽ có ưu thế. Tuy nhiên, không phải lúc nào điều đó cũng đúng. Thường thì “tuỳ cơ ứng biến” là cách tốt nhất. Đôi khi, ta cần lùi lại ba bước để quan sát đối thủ đưa ra chiến thuật gì trước khi thực hiện lời đánh giá của mình. Người thông minh thường không để lộ chiến thuật của mình trước mà sẽ đợi cho đối phương tiết lộ chiến thuật trước, từ đó đánh giá mức độ thực sự và tiến hành hành động).

Tích cốc phòng cơ, tích tơ phòng hàn -> Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn (Tiết kiệm đồ ăn cho những lúc gặp bất trường khó khăn, tiết kiệm áo ấm cho những lúc gặp đói rét).

Tài thoát liễu diêm vương/hựu tràng trứ tiểu quỷ Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Niên ấu vô tri Trẻ người non dạ.

Dịch nghĩa câu Hán Việt Phần 6

Tứ hải giai huynh đệ Bốn biển đều là anh em, toàn bộ nhân loại đều là anh em.

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ, bán cú đa. (Uống rượu cùng tri kỷ, hoặc là người hiểu mình thì uống cả ngàn ly rượu cũng không say. Nói với người không hiểu mình thì cho dù nói nhiều nhưng họ vẫn không hiểu).

Tửu nhập sầu trường, sầu càng sầu (Uống rượu để giải tỏa nỗi buồn dài dẳng thì buồn càng trở nên lớn hơn).

Uy vũ bất năng khuất (Bạo lực không thể khống chế được lòng người).

Tửu nhập ngôn xuất Rượu vào lời ra.

Vạn sự khởi đầu nan (Bất cứ việc gì bắt đầu cũng đều gặp khó khăn).

Vô can kỷ sự, bất khả đương đầu (Việc không liên quan đến mình thì khó mà đối phó).

Cẩu khẩu nan sinh xuất tượng ngà (Miệng chó không thể mọc ngà voi).

Oan oan tương báo. Dĩ hận miên miên (Oán thù không dứt, hận đời đời).

Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành (Việc nhỏ, không làm, không thành).

Những cụm từ Hán Việt hay và ý nghĩa Phần 7

Ngọc không mài, không đẹp. Người không học, không thành.

Nhân bất học, bất tri lý. Người không học, không suy xét không thể đúng.

Câu nói Hán Việt về tình yêu

Đa tình tự cổ nan di hận (Từ xa xưa, đa tình chỉ để lại đau hại).

Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ (Nỗi hận triền miên không bao giờ dứt).

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng (Ngàn xưa, người đẹp được so sánh với tướng tài).

Thiên duyên tiền định (Tình duyên do trời định).

Oan gia gia trả, Oan tình tình vương. (Nỗi oan trong gia đình sẽ được gia đình giải quyết, nỗi oan trong tình trường sẽ khó giải quyết, cả hai mãi lưu luyến).

Những câu tiếng Hán hay về tình yêu

Nhi nữ tình trường, Anh hùng khí đoản (Câu này dịch theo nghĩa đen rất không phù hợp. Nhưng nó có một ý nghĩa bóng lợi hại hơn nhiều “Khi gặp ràng buộc về tình yêu và quan hệ giữa nam nữ, người anh hùng sẽ không còn ý chí mạnh mẽ nữa).

Hữu phận vô duyên -> Hữu duyên vô phận? (Dành cho những cặp đôi có duyên gặp nhau nhưng không đến hôn nhân tương đương với câu “Có duyên không phận” trong tiếng Việt).

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình -> Lạc hoa hữu ý, lưu thuỷ vô tình (Ai đó cố tình làm gì, nhưng người kia lại không để tâm).

Đa tình tự cổ nan di hận -> Đa tình tự cổ không dư hận (Từ xa xưa, đa tình chỉ để lại đau hại).

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (Chưa bao giờ để ai thấy người đẹp bạc đầu. Ý nói người đẹp thường sống không lâu như tướng tài).

Kiến nghĩa (ngãi ) bất vi vô dõng giả Lâm nguy bất cứu mạc (phi ) anh hùng (Thấy chuyện nghĩa trước mắt mà không làm không phải là người nghĩa dũng, thấy chuyện nguy nan mà không cứu giúp không phải là anh hùng).

Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. (Chỉ biết vẽ da, lưỡi đừng không vẽ được tính cách. Biết người, biết mặt, không biết lòng).

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (Có duyên gặp mặt thì dẫu đường có xa cũng sẽ gặp lại).

Vô duyên đối diện bất tương phùng (Không có duyên gặp mặt thì chẳng quen biết nhau).

Những cụm từ Hán Việt hay và ý nghĩa Phần 8

Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn (Thiên đường có con đường, nhưng không ai đến. Ý nói chính nghĩa, điều tốt đẹp không được quan tâm).

Địa ngục vô môn, hữu khách tầm (Địa ngục không có cửa nhưng lại có người đến. Điều xấu xa, tội lỗi thì mọi người lại thích làm).

Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên (Sống chết là do số phận, giàu có là do trời sắp đặt).

Vô can kỷ sự, bất khả đương đầu (Việc không liên quan đến mình thì khó mà đối phó).

Bần cùng tại thị vô nhân vấn (Nghèo sống ở thành phố cũng không ai quan tâm).

Phú tại sơn lâm hữu khách tầm (Giàu có mà sống nơi núi rừng cũng có người đến).

Vị qui tam xích thổ, nan bảo bách niên thân (Chưa về với 3 tấc đất, không thể nói là sống trăm năm. Ý nói không ai biết được ngày mai).

Ký qui tam xích thổ, nan bảo bách niên phần (Ngay cả khi nằm dưới 3 tấc đất cũng không chắc là mộ sẽ tồn tại trong trăm năm. Ý nói không có gì tồn tại mãi mãi trên thế gian).

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư (Thầy được từ chữ “tự” và “sư”, nửa thầy cũng được từ hai chữ đó).

Oan oan tương báo. Dĩ hận miên miên (Oán thù không dứt, để hận đời đời).

Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành (Việc nhỏ, không làm, không thành).

Related Posts