Tâm trạng buồn về tình yêu – 1001 câu nói tiếng Anh thấm đẫm cảm xúc

Chúng tôi mang đến cho bạn những câu nói tiếng Anh buồn hay nhất, hãy khám phá ngay!

Câu nói tiếng Anh buồn

Chúng tôi gửi đến bạn những stt tiếng Anh buồn hay nhất, cùng tìm hiểu thêm ngay nhé!

 1. The busy have no time for tears. Người bận rộn không có thời gian để khóc.
 2. The pain of parting is nothing compared to the joy of meeting again. Nỗi đau từ sự chia lìa không gì so sánh được với niềm vui của sự tái ngộ.
 3. To truly laugh, you must be able to embrace your pain and play with it! Để cười thật sự, bạn phải biết chấp nhận nỗi đau và chơi với nó!
 4. Sadness flies away on the wings of time. Nỗi buồn bay đi trên cánh của thời gian.
 5. Laughing faces do not mean the absence of sorrow! It means they have the ability to overcome it. Những nụ cười không có nghĩa là không có nỗi đau! Điều đó có nghĩa là họ có khả năng vượt qua nó.
Tâm trạng buồn về tình yêu
Tâm trạng buồn về tình yêu

Câu nói buồn bằng tiếng Anh

Đăng vài dòng stt bằng tiếng Anh biểu thị tâm trạng buồn đẹp đến đáng nhớ nhé!

 1. All good things must come to an end, but all bad things can go on forever. Mọi điều tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều xấu xí có thể kéo dài mãi mãi.
 2. There are days like that, quiet, not sad, not happy, slowly drifting… the end of a day. Có những ngày như thế, yên tĩnh, không buồn, không vui, chậm rãi trôi qua… cuối cùng là một ngày.
 3. If you leave me when I fail, don’t come back when I succeed. Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng quay lại khi tôi thành công.
 4. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder! Thà biết và thất vọng, còn hơn là không biết và lúc nào cũng tự hỏi!
 5. An intelligent person is like a river, the deeper, the less noise. Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

Câu nói buồn ngắn

Những câu nói buồn ngắn sẽ làm cho caption của bạn trở nên thú vị hơn.

 1. We could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world. Chúng ta không thể học được sự dũng cảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế giới này.
 2. Sadness is always the legacy of the past; regrets are the pain of memories. Nỗi buồn luôn là di sản của quá khứ; sự hối tiếc là nỗi đau của ký ức.
 3. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. Khi cuộc sống cho bạn hàng trăm lý do để khóc, hãy cho cuộc sống thấy bạn có hàng ngàn lý do để cười.
 4. I always like walking in the rain, so no one can see me crying. Tôi luôn thích đi bộ trong mưa, để không ai thấy tôi đang khóc.
 5. Tears are the silent language of grief. Nước mắt là ngôn ngữ câm của nỗi đau.

Câu nói tiếng Anh buồn về tình yêu

Viết câu nói tiếng Anh buồn về tình yêu với những caption ấn tượng dưới đây để nhận sự quan tâm nhiều hơn.

 1. The most painful thing is not hearing someone say goodbye. The most painful thing is saying goodbye without hearing a word. Silence is the most painful farewell. Đau đớn nhất không phải là nghe ai đó nói lời tạm biệt. Đau đớn nhất là nói lời từ biệt mà không nghe thấy chữ nào. Sự im lặng là lời chia tay đau đớn nhất.
 2. “When love is over, there’s a dead end in the relationship. Not friends, not enemies, not strangers.” Khi tình yêu kết thúc, có một đường cùng trong mối quan hệ. Không phải bạn bè, không phải kẻ thù, không phải người lạ.
 3. “Deep as the first love, and wild with all regret.” Sâu đậm như tình yêu đầu tiên, và hoang dại với những nỗi hối tiếc.
 4. “Love is like heaven, but it can hurt like hell.” Tình yêu giống như thiên đường, nhưng cũng có thể đau đớn như địa ngục.
 5. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them, knowing you can’t have them. Khó khăn nhất khi nhớ ai là khi bạn ngồi ngay bên cạnh họ, nhận ra rằng bạn không thể có được họ.

Câu nói tiếng Anh buồn về cuộc sống

Gửi tặng bạn những câu nói tiếng Anh buồn về cuộc sống cực ý nghĩa dưới đây.

 1. For pleasures past I do not grieve, nor perils gathering near; My greatest grief is that I leave nothing that claims a tear. Tôi không hối tiếc về những niềm vui đã qua, và không e sợ những nguy hiểm sắp cận kề; Nỗi buồn lớn nhất của tôi chính là tôi không để lại điều gì đáng khóc.
 2. We could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world. Chúng ta không thể học được sự dũng cảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế giới này.
 3. Drag your thoughts away from your troubles, by the ears, by the heels, or in any way you can manage it. Hãy lôi suy nghĩ của bạn ra xa khỏi những phiền muộn, bằng tai, bằng gót chân, hoặc bằng bất kỳ cách nào bạn có thể.
 4. Sadness is always the legacy of the past, regrets are the pain of memories. Nỗi buồn luôn là di sản của quá khứ, và sự hối tiếc là nỗi đau của ký ức.
 5. May the love hidden deep inside your heart find the love waiting in your dreams. May the laughter you find in your tomorrow wipe away the pain you find in your yesterdays. Mong rằng tình yêu ẩn sâu trong trái tim bạn sẽ tìm thấy tình yêu đang chờ đợi trong những giấc mơ của bạn. Mong rằng tiếng cười bạn tìm thấy trong ngày mai sẽ xoá đi nỗi đau bạn tìm thấy trong những quá khứ của bạn.

Câu nói tiếng Anh buồn về gia đình

Những câu nói tiếng Anh buồn về mái ấm gia đình dưới đây sẽ giúp bạn có một status ý nghĩa dành cho gia đình của mình.

 1. If you have a place to go, it is called home. If you have someone to love, it is called family. If you have both, it is a blessing. – Donna Hedges Nơi để bạn tìm về được gọi là nhà. Người mà bạn yêu thương được gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai, đó là một phúc lành.
 2. Rejoice with your family in the beautiful land of life! – Albert Einstein Hãy vui vẻ và sống trong mái ấm của gia đình.
 3. A happy family is but an earlier heaven. – George Bernard Shaw Gia đình hạnh phúc giống như một thiên đường sớm.
 4. Home is where you are loved the most and act the worst. Nhà là nơi bạn được yêu thương nhiều nhất và hành xử tồi tệ nhất.
 5. What can you do to promote world peace? Go home and love your family. Bạn có thể làm gì để thúc đẩy hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của bạn.

Câu nói tiếng Anh buồn về tình yêu đơn phương

Đăng stt tâm trạng đơn phương với những câu nói tiếng Anh buồn lòng dưới đây để người ấy hiểu bạn.

 1. Hate has a reason for everything but love is unreasonable. Ghét có lý do, nhưng yêu thì không thể lý giải.
 2. I’d give up my life if I could have a single smile from your eyes, a touch from your hand. Tôi sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời nếu tôi có thể nhìn thấy nụ cười từ đôi mắt của bạn, một chạm từ đôi tay của bạn.
 3. I would rather be poor and in love with you than rich and without anyone. Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu mà không có ai.
 4. I looked at your face… my heart pounded. Khi nhìn vào khuôn mặt của bạn, trái tim tôi đập thình thịch.
 5. In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love. Dưới bầu trời tình yêu, tất cả các ngôi sao đều bị che khuất bởi ánh mắt của người bạn yêu.

Câu nói tiếng Anh buồn về tình yêu

Viết stt tiếng Anh buồn về tình yêu với những caption ấn tượng dưới đây để nổi bật hơn nhé!

 1. The most painful thing is not hearing someone say goodbye. The most painful thing is saying goodbye without hearing a word. Silence is the most painful farewell. Đau đớn nhất không phải là nghe ai đó nói lời tạm biệt. Đau đớn nhất là nói lời từ biệt mà không nghe thấy chữ nào. Sự im lặng là lời chia tay đau đớn nhất.
 2. When love is over, there’s a dead end in the relationship. Not friends, not enemies, not strangers. Khi tình yêu tan vỡ, mối quan hệ như kết thúc tại một con đường cụt. Không phải là bạn bè, không phải là kẻ thù, không phải là người lạ.
 3. Deep as the first love, and wild with all regret. Sâu như tình yêu đầu tiên, và hoang dại với những nỗi hối tiếc.
 4. Love is like heaven, but it can hurt like hell. Tình yêu giống như thiên đường, nhưng cũng có thể đau đớn như địa ngục.
 5. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them, knowing you can’t have them. Khó khăn nhất khi nhớ ai đó là khi bạn ngồi ngay bên cạnh họ, nhận ra rằng bạn không thể có được họ.

Câu nói tiếng Anh buồn về cuộc sống

Đăng stt về cuộc sống bằng những câu nói tiếng Anh buồn nhất để tâm trạng của bạn thêm chất hơn.

 1. All good things must come to an end, but all bad things can go on forever. Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều xấu xí có thể kéo dài mãi mãi.
 2. Sadness is always the legacy of the past; regrets are the pain of memories. Nỗi buồn luôn là di sản của quá khứ; sự hối tiếc là nỗi đau của ký ức.
 3. Absolute silence leads to sadness. It is the image of death. Sự im lặng tuyệt đối dẫn đến sự buồn bã. Nó là hình ảnh của cái chết.
 4. Given a choice between grief and nothing, I’d choose grief. So better to feel something than nothing at all. Được chọn giữa đau khổ và không có gì, tôi sẽ chọn đau khổ. Tốt hơn là cảm nhận một thứ gì đó còn hơn là không có gì.
 5. Sorrow is knowledge, those who know the most must mourn the deepest, the tree of knowledge is not the tree of life. Nỗi đau biết nuôi dưỡng tri thức, người biết nhiều nhất phải than khổ sâu sắc nhất, cây tri thức không phải cây đời.

Câu nói tiếng Anh buồn ngắn

Những câu nói tiếng Anh buồn ngắn sẽ làm cho caption của bạn trở nên độc đáo hơn.

 1. We could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world. Chúng ta không thể học được sự dũng cảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế giới này.
 2. An intelligent person is like a river, the deeper, the less noise. Một người thông minh giống như một con sông, càng sâu càng ít ồn ào.
 3. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing. Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ mệt mỏi sau những sự hy sinh mà không đạt được gì.
 4. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. Tốt hơn là bị ghét vì chính mình còn hơn là được yêu vì những gì mình không phải.
 5. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Kiên nhẫn không phải là khả năng chờ đợi, mà là khả năng giữ thái độ tốt trong quá trình chờ đợi.

Câu nói tiếng Anh buồn về tình bạn

Gửi đến bạn những câu nói tiếng Anh buồn về tình bạn ý nghĩa nhất.

 1. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart. Một người bạn thật sự là người đến chạm tay bạn và chạm vào trái tim bạn.
 2. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them, knowing you can’t have them. Khó khăn nhất khi nhớ ai là khi bạn ngồi ngay bên cạnh họ, nhận ra rằng bạn không thể có được họ.
 3. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile. Đừng bao giờ nhăn mặt, ngay cả khi bạn buồn, bởi bạn không bao giờ biết ai đang yêu nụ cười của bạn.
 4. To the world you may be one person, but to one person you may be the world. Trên thế giới có thể bạn chỉ là một người, nhưng với một người bạn có thể là cả thế giới.
 5. Don’t waste your time on a man/woman who isn’t willing to waste their time on you. Đừng lãng phí thời gian cho một người không sẵn lòng hy sinh thời gian cho bạn.

Câu nói tiếng Anh buồn hay nhất

Tặng bạn những câu nói tiếng Anh buồn nhất để đăng stt thật sâu sắc và độc đáo.

 1. Sadness is always the legacy of the past; regrets are the pain of memories. Nỗi buồn luôn là di sản của quá khứ; sự hối tiếc là nỗi đau của ký ức.
 2. All good things must come to an end, but all bad things can go on forever. Mọi điều tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều xấu xí có thể kéo dài mãi mãi.
 3. Mistakes made in life are our disguise lessons. And sometimes, the best lessons learned, come from the worst mistakes made. Những sai lầm trong cuộc sống giống như bài học che đậy. Và đôi khi, những bài học tốt nhất đến từ những sai lầm tồi tệ nhất.
 4. There are days like that, quiet, not sad, not happy, slowly drifting… the end of a day. Có những ngày như thế, yên tĩnh, không buồn, không vui, chậm rãi trôi qua… cuối cùng là một ngày thôi.
 5. If you leave me when I fail, don’t come back when I succeed. Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng trở lại khi tôi thành công.

Tâm trạng buồn tiếng Anh ngắn

Tham khảo ngay những câu nói tiếng Anh buồn ngắn hay nhất để đăng stt thật ấn tượng.

 1. We could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world. Chúng ta không thể học được sự dũng cảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế giới này.
 2. Through the sadness, there’s always hope. Qua nỗi buồn, luôn có hy vọng.
 3. Laughing faces do not mean the absence of sorrow! It means they have the ability to overcome it. Nụ cười không có nghĩa là không có nỗi buồn! Điều đó có nghĩa là họ có khả năng vượt qua nó.
 4. Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile. Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn là nỗi buồn không biết cười.
 5. People said if you don’t appreciate what you have, you feel regret when you lose it. But there is something that we appreciate but ultimately you still lost it. Mọi người thường nói rằng nếu bạn không trân trọng những gì bạn có, bạn sẽ hối hận khi mất nó. Nhưng có những điều chúng ta đánh giá cao nhưng cuối cùng vẫn mất nó.

Tâm trạng buồn về tình yêu

Viết tâm trạng buồn về tình yêu với những câu nói tiếng Anh buồn và ý nghĩa dưới đây.

 1. The most painful thing is not hearing someone say goodbye. The most painful thing is saying goodbye without hearing a word. Silence is the most painful farewell. Đau đớn nhất không phải là nghe ai đó nói lời từ biệt. Đau đớn nhất là nói lời từ biệt mà không nghe

Related Posts